"prisoner lies" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień kłamie
  1. prisoner rzeczownik + lie czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "In America, they usually do the final appeal while the prisoner is lying strapped to the table with the needle in his arm."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo