"prisoner is shot" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner is shot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień zostanie postrzelony
  1. shoot czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Word had got around, it seemed, that prisoners would not be shot by us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo