"prisoner eats" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner eats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień je
  1. prisoner rzeczownik + eat czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The prisoners hadn't eaten a thing since breakfast- half a cup of coffee and a handful of cold rice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo