"prisoner arrested" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner arrested kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień zaaresztował
  1. arrest czasownik + prisoner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Demanding the release of prisoners arrested by the police, demonstrators then march towards the city market and the road that leads to Uroševac.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo