"prison bar" — Słownik kolokacji angielskich

prison bar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bar więzienny
  1. prison rzeczownik + bar rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Trees are surrounding the woman and separating her from the field, like prison bars.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo