"print pictures" — Słownik kolokacji angielskich

print pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: picture is printed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy z tkaniny drukowanej
  1. print czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was first person to have his picture printed on Finnish money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo