"print in the Times" — Słownik kolokacji angielskich

print in the Times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): druk za Czasy
  1. print czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By doing that now, he was deliberately announcing their engagement as dearly and emphatically as if it had been printed in the Times.

    Podobne kolokacje:

podobne do "print in the Times" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "print in the Times" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne
rzeczownik