"principally focused" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: focus principally
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głównie skupić
  1. focus czasownik + principally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But it is significant that the drawing focuses principally on the suffering of its subject.

powered by  eTutor logo