ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"price drop" — Słownik kolokacji angielskich

price drop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kropla ceny
  1. price rzeczownik + drop rzeczownik
    Silna kolokacja

    She won't be happy to hear about the price drop.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo