"percent drop" — Słownik kolokacji angielskich

percent drop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kropla procentu
  1. percent rzeczownik + drop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We are looking for a 22 percent drop this year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo