"prevent use" — Słownik kolokacji angielskich

prevent use kolokacja
Popularniejsza odmiana: prevent the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie dopuść do wykorzystania
  1. prevent czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He also became involved in preventing the use of weapons.

    Podobne kolokacje: