"prevent injuries" — Słownik kolokacji angielskich

prevent injuries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapobiegnij urazom
  1. prevent czasownik + injury rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They help to prevent injury in case of a fall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo