"prevent at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapobiegnij wtedy
  1. prevent czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Avalon skillfully twisted to prevent more than one of the attackers from striking at the same time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo