Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"present status" — Słownik kolokacji angielskich

present status kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny status
  1. present przymiotnik + status rzeczownik
    Silna kolokacja

    Not much is known about its present status or numbers.

powered by  eTutor logo