PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"present stage" — Słownik kolokacji angielskich

present stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny etap
  1. present przymiotnik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "One has to judge people at the present stage in their process of development."