BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"present speed" — Słownik kolokacji angielskich

present speed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna prędkość
  1. present przymiotnik + speed rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The danger would be certain if her present speed were maintained.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo