Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present size" — Słownik kolokacji angielskich

present size kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna wielkość
  1. present przymiotnik + size rzeczownik
    Silna kolokacja

    The letters were clear and would be easy to read at half their present size.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo