Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"present reality" — Słownik kolokacji angielskich

present reality kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna rzeczywistość
  1. present przymiotnik + reality rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His question brought the present reality back into focus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo