"present purpose" — Słownik kolokacji angielskich

present purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niniejszy cel
  1. present przymiotnik + purpose rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    My present purpose is to try to establish the reasons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo