"present pace" — Słownik kolokacji angielskich

present pace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne tempo
  1. present przymiotnik + pace rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ahead of them walked a gentleman whom it was evident they must at their present pace very speedily overtake.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo