"present mode" — Słownik kolokacji angielskich

present mode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny tryb
  1. present przymiotnik + mode rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The framerate was increased, allowing for a two-player mode not present in the first version.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo