"present instance" — Słownik kolokacji angielskich

present instance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niniejszy przypadek
  1. present przymiotnik + instance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His knowledge is not at fault in the present instance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo