"present in a setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny w ustawieniu
  1. present czasownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An ancient art form of great charm and irresistibly raucous humor, presented in a stunning outdoor setting.

    Podobne kolokacje: