"present image" — Słownik kolokacji angielskich

present image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niniejszy obraz
  1. present przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the contrary they are brought about through the instrumentality of other immediately present mental images.

    Podobne kolokacje: