"present Church" — Słownik kolokacji angielskich

present Church kolokacja
Popularniejsza odmiana: present church
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny Kościół
  1. present przymiotnik + church rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The present church is the second one on the site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo