PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"prematurely focused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedwcześnie skupić
  1. focus czasownik + prematurely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    To the contrary, Mr. White said, the defense argues that investigators focused on Mr. Schwarz prematurely and then urged witnesses to support their conclusion.