NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"pre-historic time" — Słownik kolokacji angielskich

pre-historic time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedhistoryczny czas
  1. pre-historic przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Rock art evidence suggests that they had done so in pre-historic times.

    Podobne kolokacje: