ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"pre-colonial time" — Słownik kolokacji angielskich

pre-colonial time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedkolonialny czas
  1. pre-colonial przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In pre-colonial times, settlements were small and moved frequently.

    Podobne kolokacje: