"practically run" — Słownik kolokacji angielskich

practically run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praktycznie pobiec
  1. run czasownik + practically przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She turned and quickly left the room, practically running to get away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo