"practical use" — Słownik kolokacji angielskich

practical use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praktyczne wykorzystanie
  1. practical przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He thought it was too dangerous to be of any practical use.

powered by  eTutor logo