"practical implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastosowanie w praktyce
  1. practical przymiotnik + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is more appropriate for practical implementation of Clinical decision support system.

powered by  eTutor logo