BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"powerful thing" — Słownik kolokacji angielskich

powerful thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potężna rzecz
  1. powerful przymiotnik + thing rzeczownik
    Silna kolokacja

    Politics can be a powerful thing when you need to win a point.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo