"powerful image" — Słownik kolokacji angielskich

powerful image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silny obraz
  1. powerful przymiotnik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I'm going to put the poster up in my room because I want to look at him and share his powerful image."

    Podobne kolokacje: