"postmodern approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postmodernistyczne podejście
  1. postmodern przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Conversely, some popular experimental musicians developed a special interest in the minimalist and postmodern approach, thereby incorporating certain aspects of art music into popular music.

    Podobne kolokacje: