"post serves" — Słownik kolokacji angielskich

post serves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serwy poczty
  1. post rzeczownik + serve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    England was sworn in on October 1, 2003 becoming only the second person to hold the post twice and the first to serve back-to-back terms.

    Podobne kolokacje: