"post makes" — Słownik kolokacji angielskich

post makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta robi
  1. post rzeczownik + make czasownik
    Luźna kolokacja

    This post just made me feel so much better about our group.

    Podobne kolokacje: