"portrayed wearing" — Słownik kolokacji angielskich

portrayed wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawione noszenie
  1. portray czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She is portrayed wearing a cap, scarf and ornaments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo