"population transfer" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transfer ludności
  1. population rzeczownik + transfer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If ethnic groups are affected by this, it may also be referred to as population transfer.

powered by  eTutor logo