"popular variation" — Słownik kolokacji angielskich

popular variation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne zmiany
  1. popular przymiotnik + variation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are many other popular variations depending on regional and cultural affiliations.