BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"popular speaker" — Słownik kolokacji angielskich

popular speaker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny mówiący
  1. popular przymiotnik + speaker rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She is a popular speaker on issues pertaining to women and the Chicago visual media industry.

powered by  eTutor logo