BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular revolution" — Słownik kolokacji angielskich

popular revolution kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna rewolucja
  1. popular przymiotnik + revolution rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Had the rising been a popular revolution or a counterrevolution?

powered by  eTutor logo