"popular pet" — Słownik kolokacji angielskich

popular pet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny ulubieniec
  1. popular przymiotnik + pet rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Around the world, the sugar glider is a popular domestic pet.

    Podobne kolokacje: