"popular crowd" — Słownik kolokacji angielskich

popular crowd kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny tłum
  1. popular przymiotnik + crowd rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pink describes the song as a "celebration for people who feel left out from the popular crowd."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo