BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"popular composer" — Słownik kolokacji angielskich

popular composer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny kompozytor
  1. popular przymiotnik + composer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Prokofiev may well be the most popular composer of 20th century music.

powered by  eTutor logo