"popular assembly" — Słownik kolokacji angielskich

popular assembly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne zgromadzenie
  1. popular przymiotnik + assembly rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These Curia were the basic units of division in the two popular assemblies.

powered by  eTutor logo