"pop open" — Słownik kolokacji angielskich

pop open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pop otwarty
  1. pop czasownik + open przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The minute she heard that, her eyes popped wide open.

    Podobne kolokacje: