"pointed shadow" — Słownik kolokacji angielskich

pointed shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wskazany cień
  1. pointed przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the last rays of the sun the Riders cast long pointed shadows that went on before them.... The paragraph 'So now all roads were running together to the East ...' had been written at the ends of texts B and C (pp.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo