"podciśnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podciśnienie" po polsku

"podciśnienie" — Słownik kolokacji angielskich

negative pressure kolokacja
  1. negative przymiotnik + pressure rzeczownik = podciśnienie
    Zwykła kolokacja

    Negative pressure, air going in one way not coming out, need a tube.