"played together" — Słownik kolokacji angielskich

played together kolokacja
Popularniejsza odmiana: play together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bawić się razem
  1. play czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He couldn't remember the last time they'd sat down and played together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo