"play cowboy" — Słownik kolokacji angielskich

play cowboy kolokacja
Popularniejsza odmiana: play cowboys
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra kowboj
  1. play czasownik + cowboy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those boys were too old to be playing cowboys and Indians.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo